چرا مجموعه هنری چیلیک مدیا؟

بنده حسین ابوترابی از سال 1388 در زمینه تولید محتوا درحال فعالیت هستم اواخر 1399 بود که از دوستان که در زمینه مختلف هنری در حال فعالیت بودن دعوت به همکاری کردم و مجوعه هنری چیلیک مدیا شکل گرفت.

 

بنده حسین ابوترابی از سال 1388 در زمینه تولید محتوا درحال فعالیت هستم اواخر 1399 بود که از دوستان که در زمینه مختلف هنری در حال فعالیت بودن دعوت به همکاری کردم و مجوعه هنری چیلیک مدیا شکل گرفت.

 

  • خلاق در تولد محتوا
  • مناسب با بازار کار
  • زیبا شناسی
  • مشاوره تخصصی
  • صداقت
  • بیش از یک دهه سابقه کار

حسین ابوترابی
تولد 30 تیر ماه 1370
متولد :فارس/داراب
 سمت :مدیر مجموعه هنری چیلیک مدا
تخصص تدوینگر

علی مطهری
تولد 30 تیر ماه 1375
متولد :فارس/داراب
 سمت :طراح لوگو و ایده پردازی
تخصص طراحی

ستار کاظمی
تولد 30 تیر ماه 1376
متولد :فارس/داراب
 سمت :عکاس
تخصص ریتاچ