لوگو قدیمی مجموعه هنری چیلیک مدیا

لوگو قدیمی مجموعه هنری چیلیک مدیا در رنگ نارنجی (#fd7014) طراحی شده است و توضیحات فنی این لوگو بزودی منتشر خواهد شد.